Materiały

Prezentacja Ewangelii

Pobierz
plik w formacie .pdf

Załączniki do Polityki Ochrony Dzieci od 29.08.2023 

Pobierz
plik w formacie .pdf

Polityka ochrony dzieci w Akcji Humanitarnej Życie 29-08-2023

Pobierz
plik w formacie .pdf

Zamawianie literatury

Dzieci otrzymują zaproszenie na Kurs "Najwspanialszej podróży" podczas spotkania gwiazdkowego, na którym odbierają paczki i ulotkę "Najwspanialszy prezent". Na zaproszeniu, które otrzymuje każde dziecko, wyznaczone jest miejsce i data pierwszego spotkania. Jeżeli rodzice wyrażą zgodę i zadeklarują uczestnictwo dziecka, a dzieci przyjdą na pierwsze spotkanie, należy zgłosić ilość przybyłych dzieci i złożyć zapotrzebowanie na niezbędne materiały do realizacji. Realizacja nastąpi w terminie między pierwszym a drugim spotkaniem.

Podobnie postępujemy w przypadku ukończenia "Najwspanialszej podróży". Pamiętając, że dzieci lubią być nagradzane na koniec (po ukończonym Kursie NP tj. 12 lekcjach) otrzymują świadectwa ukończenia Kursu NP. Nauczyciel prowadzący, zaraz po skończeniu 12 lekcji NP, wysyła na wskazany adres occ.kursnp@gmail.com wypełniony Raport Nauczyciela, co powoduje wysyłkę odpowiedniej liczby Biblii dla dzieci, jako nagród za ich wytrwałość.

NT lub Biblia

Pobierz
plik w formacie .ppt

Najwspanialsza Podróż - zamawianie literatury

Zamawiany zestaw to:

 • ulotka
 • kurs Najwspanialsza Podróż
 • świadectwo ukończenia kursu
 • NT lub Biblia dla dzieci

Paczka Gwiazdkowej Niespodzianki

Paczki są darowane i rozdawane przez lokalne kościoły, służby oraz chrześcijan po to, by pokazać i zakomunikować dzieciom, że Bóg je kocha. Paczki powinny być i są rozdawane dzieciom za darmo, one nie muszą na nie zapracować.

Kurs Najwspanialsza Podróż

Kurs „Najwspanialsza podróż” jest formą ewangelizacji dzieci, które otrzymały paczkę GN. Celem NP nie jest nauczenie dzieci historii biblijnych, chociaż przy tej okazji uczą się ich, lecz poprowadzenie dziecka do Jezusa. Przedstawienie dzieciom, w ich języku, Pana Jezusa - Jego miłości, troski i wiedzy na ich temat. Praktycznym w tym procesie jest postawa nauczyciela, który prowadzi dzieci do zaufania (wiary) Jezusowi we wszystkich wyzwaniach życiowych, sytuacjach rodzinnych i stawianych pytaniach.

Pierwsze 6 lekcji opisuje dzieciom wielkość Ewangelii. Najpierw dzieci zgadzają się z tym, że Bóg stworzył doskonały świat, a w nim pierwszych ludzi (lekcja 1). Ale poprzez ich decyzje, wszyscy mamy przed Bogiem wielki problem, ponieważ zgrzeszyliśmy i nie jesteśmy w porządku (lekcja 2). Dlatego Bóg, który umiłował swoje stworzenie, zadbał o rozwiązanie problemu naszego grzechu, posyłając jako Zbawiciela swojego Syna Jezusa Chrystusa (lekcja 3-5), aby to On został ukarany za grzech każdego z nas. Jezus czeka dzisiaj na każde dziecko i osobę dorosłą, aby zaufali Mu i poprosili o ratunek, poprosili o nowe życie i o to, aby sam Jezus Chrystus stał się ich Przyjacielem (lekcja 6). Każde dziecko może doświadczyć bliskiej relacji z Jezusem, Jego obecności w domu, mądrości w szkole i pomocy na podwórku. Jezus chce objawić się dziecku realnie! Kolejne lekcje wprowadzają dziecko w prawdy dotyczące Boga i ludzi, którzy Mu zaufali, i utwierdzają je w wierze i ufności Jezusowi. Dziecko przepełnione świadectwem Jego działania samo podejmuje wyzwanie głoszenia innym Ewangelii, a nawet włączenia się do służby lokalnym kościele.

Kurs „Najwspanialszej podróży” jest zaprojektowany tak, aby nauczał go ktoś, kto ma serce dla dzieci i potrafił poprowadzić dzieci w ich wierze. Nauczyciele otrzymują Zeszyt Nauczyciela z gotowymi konspektami, planami lekcji oraz pomysłami. Wymaga się od nich wzięcia udziału w oficjalnym szkoleniu nauczycieli GN, które odbywa się równolegle ze szkoleniami koordynatorów. Na grupę 20 dzieci powinien przypadać minimum 1 nauczyciel odpowiedzialny.

Kurs NP powinien rozpocząć się w ciągu jednego miesiąca od rozdania paczek, ale najbardziej praktyczne jest, aby to zrobić w następnym tygodniu (najwięcej dzieci przyjdzie na spotkanie).

Najwspanialsza Podróż - Świadectwa

Każde dziecko po ukończeniu "Najwspanialszej podróży" otrzymuje stosowne imienne świadectwo.  Świadectwo jest formą uznania dla dziecka, docenienia jego wysiłku i nagrodą za uczestnictwo. Stanowi również szczególną pamiątkę.

Świadectwa znajdują się w każdym zeszycie "Najwspanialszej podróży", które dostarczane są na początku kursu. Nauczyciel prowadzący przed wręczeniem dzieciom zeszytów powinien odpiąć świadectwa.

PROCES UCZNIOSTWA „NAJWSPANIALSZEJ PODRÓŻY”

Służba Gwiazdkowej Niespodzianki​ nakierowana jest na dzieci, a przez nie - na całe domy, dlatego priorytetowym jest dla nas poprowadzenie dzieci w procesie ewangelizacji. Samaritan’sPurse przygotowało i opracowało kurs ewangelizacyjny „Najwspanialsza Podróż”

Do przeprowadzenia kursu potrzebni są nauczyciele, których szkolimy na konferencjach szkoleniowych. Oni wyposażani są w ​Zeszyt Nauczyciela​, który zawiera konspekty lekcji. Zeszytu Nauczyciela nie rozsyłamy, otrzymują go osobiście nauczyciele podczas swoich konferencji szkoleniowych. Dzieci, które zgłoszą się na kurs otrzymują ​Zeszyt Ucznia „Najwspanialszej Podróży”.

Zamawianie Zeszytów Ucznia Najwspanialszej Podróży odbywa się mailowo.
Zamówienie składa się mailem na adres regionalnego koordynator logistyki z Twojego regionu!
Najlepiej wysłać maila zaraz po skończonym pierwszym spotkaniu Klubu „Najwspanialszej podróży”, na którym nauczyciel wykorzystał materiał z Lekcji Powitalnej zeszytu dla nauczyciela. Po tym spotkaniu wiadomo też, ile dzieci będzie chętnych uczestniczyć w zajęciach klubu (proponujemy zamówić o 3-5 egz. Zeszytów NP więcej). Potrzebne materiały zawsze można domówić.

W związku z dużą liczbą nauczycieli NP w regionie, powołaliśmy służbę ​Lokalnych Kontaktów​, którzy pomagają regionalnemu koordynatorowi uczniostwa w sprawnym komunikowaniu się z nauczycielami. Zadaniem Lokalnych Kontaktów jest kontaktowanie się z koordynatorem lub nauczycielem w sprawie prowadzenia NP, wspieranie i udzielenie pomocy w kwestiach logistycznych. Każdemu Lokalnemu Kontaktowi przyporządkowanych jest ok. 10 Partnerów Służby, z którymi komunikuje się (telefonicznie lub mailowo) co dwa miesiące. Celem tego jest sporządzenie raportu z przebiegu Kursu Najwspanialszej Podróży. 

Wszystkie dzieci, które ukończyły 12-lekcyjny Kurs otrzymują Nowe Testamenty i świadectwa. ​Zamawianie Nowych Testamentów odbywa się przez wypełnienie i wysłanie Raportu Partnera Służby na adres ​occ.polska@gmail.com zaraz po skończonej 12 lekcji NP, a przed spotkaniem zakończeniowym.

Przy zamówieniach literatury Najwspanialszej Podróży nauczyciel wysyłając maila w zamówieniu powinien podać :

 • Ilość książeczek Najwspanialszej Podróży
 • Adres do wysyłki :
 • imię i nazwisko
 • ulica i numer domu/mieszkania
 • kod pocztowy oraz miejscowość
 • numer telefonu komórkowego

Nowe Testamenty wysyłamy na podstawie otrzymanych Raportów Nauczyciela po ukończonym kursie Najwspanialszej Podróży. Wysyłając raport pamiętajcie o podaniu adresu do wysyłki/korespondencji :

 • imię i nazwisko
 • ulica i numer domu/mieszkania
 • kod pocztowy i miejscowość
 • numer telefonu komórkowego

Wszystkie te informacje przy zamawianiu literatury pozwolą nam na szybkie i sprawne wysyłki.

Oczywiście bardzo ważne jest abyście wszystko dobrze zaplanowali w czasie, aby odpowiednio wcześniej zamawiać literaturę tak by dotarła do was na czas

(żeby nie zamawiać czegoś w piątek co będzie potrzebne wam na sobotę czy niedzielę).

Gwiazdkowa Niespodzianka

GWIAZDKOWA NIESPODZIANKA POLSKA

Krajowy Zespół Koordynacyjny
Akcja Humanitarna Życie-Gwiazdkowa Niespodzianka

ul. Mickiewicza 55
67-200 Głogów

E-mail: occ.polska@gmail.com
International Website
samaritanspurse.org

Copyright © 2024
Realizacja: Elevation Group