Kim jesteśmy

JAK POWSTAŁ PROJEKT?

Projekt Gwiazdkowej Niespodzianki  (ang. Operation Christmas Child - OCC) zapoczątkowany został w 1990 roku w Walii przez Davida Cooke’a, który wysłał paczki potrzebującym dzieciom z zaniedbanych sierocińców w Rumunii. 

Projekt rozrastał się i został zaadoptowany jako projekt Samaritan’s Purse w 1993, kiedy to około 28.000 paczek wysłano do dzieci w ogarniętej wojną Bośni.

OCC kontynuowało to jako projekt Samaritan’s Purse, pod przewodnictwem Franklina Graham’a, syna ewangelisty Billy’ego Graham’a.

Od 1993 roku OCC wysłało ponad 150 milionów paczek do dzieci w 148 krajach.

Paczki są pakowane i wysyłane przez dzieci i rodziny w USA, Wielkiej Brytanii, Australii, Kanadzie, Niemczech, Hiszpanii, Irlandii, Finlandii, Austrii, Szwajcarii i Nowej Zelandii.

Od 1993 roku OCC kontynuowało rozwój swojej służby i znalazło sposoby, by być bardziej skutecznym w strategicznym wzmacnianiu pozycji lokalnych kościołów w służbie dzieciom oraz uwierzytelnianiu ich działalności w lokalnych społecznościach.

MISJA GN

NASZA MISJA

Misją Gwiazdkowej Niespodzianki jest okazywanie miłości Bożej w praktyczny sposób potrzebującym dzieciom na całym świecie, przy współpracy z lokalnymi kościołami, w celu przekazania Dobrej Nowiny o Jezusie Chrystusie

WYZNANIE WIARY

Samaritan’s Purse opiera swoją służbę na następującym wyznaniu wiary:


Wierzymy, że Biblia jest natchnionym, jedynym, nieomylnym,
autorytatywnym Słowem Boga.
(2 Tm 3:15-17)

Wierzymy, że jest jeden Bóg, wiecznie istniejący w trzech Osobach:
Ojca, Syna i Ducha Świętego.
(Mt 28:19; Ef 4:4-6)

Wierzymy w bóstwo naszego Pana Jezusa Chrystusa, w Jego poczęcie z Ducha Św.,
w Jego bezgrzeszne życie, w Jego cuda,
w Jego zastępczą i odkupieńczą śmierć poprzez Jego przelaną krew,
w Jego cielesne zmartwychwstanie, wstąpienie do nieba i zasiadanie po prawicy Ojca, w Jego powrót w mocy i chwale.
(Jn  1:1-4; Mt 1:23; Flp 2:5-11; Hbr 1:1-4 i 4:15; Dz 1:11 i 2:22-24; 1 Kor 15:3-4. )

Wierzymy, że pokuta za grzechy i wiara w Jezusa Chrystusa
skutkują w życiu zgubionego i grzesznego człowieka jego zbawieniem
oraz odnowieniem poprzez Ducha Świętego;
wierzymy, że Jezus Chrystus jest jedyną drogą zbawienia.
(Tt 3:4-7 ; Łk 24:46-47; Ef 2:8-9; Jn 14:6; Dz 4:12)

Wierzymy w obecne działanie Ducha Świętego,
którego obecność umożliwia chrześcijanom życie zgodne z Bożą wolą.
(Ga 5:16-18; Rz 8:9.)

Wierzymy w zmartwychwstanie zarówno zbawionych jak i potępionych;
zbawionych do życia wiecznego, a potępionych na wieczną karę.
(Obj 20:11-15; 1 Kor 15:51-57)

Wierzymy w duchową jedność wszystkich wierzących w naszego Pana Jezusa Chrystusa; wszyscy prawdziwie wierzący stanowią Jego ciało, Kościół.
(Ef 1:22-23; 1 Kor 12:12,27.)

Wierzymy, że ewangelizacja jest obowiązkiem zarówno Kościoła,
jak i każdego chrześcijanina.
(Rz 10:9-15; Dz 1:8; Mt 28:18-20; 1 Ptr 3:15)

ZAKRES DZIAŁANIA SŁUŻBY GN

Służba GN wychodzi poza samo rozdawanie paczek. Do wręczonej paczki każde dziecko otrzymuje literaturę ewangelizacyjną, a następnie jest zaproszone na Kurs „Najwspanialsza podróż" po ukończeniu, którego otrzymuje Nowy Testament.

Paczki

Paczki są tylko sposobem, by ewangelizować dzieci. Zostają darowane i rozdawane przez lokalne kościoły, służby oraz chrześcijan po to, by pokazać i zakomunikować dzieciom, że Bóg je kocha. Paczki reprezentują darmowy podarunek Boga dla nas w osobie Jezusa (Jn 3,16). Paczki powinny być rozdawane dzieciom za darmo, one nie muszą na nie zapracować.

Ewangelizacja

Gdy dzieci otrzymają swoje paczki, otrzymują również broszurki ewangelizacyjne „Najwspanialszy dar". Te broszurki są zaprojektowane tak, by pomóc dzieciom zrozumieć Dobrą Nowinę o Jezusie Chrystusie i zaprosić dzieci do reakcji w wierze. Działania na rzecz pomocy potrzebującym mogą zawierać prezentację Ewangelii dla dzieci. „Najwspanialszy dar" może być pierwszą lekcją na Najwspanialszej podróży, zanim zdążymy zamówić materiały.

Uczniostwo

"Najwspanialsza podróż" to 12-tygodniowy kurs ewangelizacji dla dzieci, które otrzymały paczki. Celem jest pomoc dzieciom poznać Jezusa, naśladować Go i mówić innym o Jezusie. Właściwe jego użycie pozwoli dzieciom poznać różne biblijne historie i przyjąć Ewangelię.
„Najwspanialsza podróż" ma niezwykły potencjał do rozprzestrzeniania Ewangelii, gdy dzieci zaczynają się modlić i dzielić się swoim doświadczeniem z Jezusem! Kurs „Najwspanialsza podróż" jest narzędziem uczniostwa, pomagającym nauczycielowi przez wytworzoną relację z dziećmi, poprowadzić je do zaufania i wiary żywemu Bogu, Jezusowi Chrystusowi.

Nowy Testament dla absolwentów Kursu NP

Uczniom, którzy ukończyli Kurs „Najwspanialszej podróży" wręczane są specjalne świadectwa. Razem ze świadectwem mogą otrzymać Nowe Testamenty GN, a także inne prezenty, które mogą służyć jako narzędzia do kontynuowania nauki i duchowego wzrostu.
Uroczystość rozdania świadectw to okazja do świętowania osiągnięć dzieci oraz szansa na nawiązanie relacji z ich rodzinami.
Cały proces prowadzony jest przez lokalne kościoły i służby tak, aby dziecii ich rodziny objęte były długoterminową służbą i relacją z lokalnym kościołem.

TWORZENIE PACZEK GN

Paczki są darowane i rozdawane przez lokalne kościoły, służby oraz chrześcijan po to, by pokazać i zakomunikować dzieciom, że Bóg je kocha. Powinny być i są rozdawane dzieciom za darmo, one nie muszą na nie zapracować.

Są pakowane i wysyłane przez dzieci i rodziny w USA, Wielkiej Brytanii, Australii, Kanadzie, Niemczech, Hiszpanii, Irlandii, Finlandii, Austrii, Szwajcarii i Nowej Zelandii.

Znajdź nas w social media

Gwiazdkowa Niespodzianka

GWIAZDKOWA NIESPODZIANKA POLSKA

Krajowy Zespół Koordynacyjny
Akcja Humanitarna Życie-Gwiazdkowa Niespodzianka

ul. Mickiewicza 55
67-200 Głogów

E-mail: occ.polska@gmail.com
International Website
samaritanspurse.org

Copyright © 2024
Realizacja: Elevation Group