foto1
OCC POLSKA
foto1
foto1
Running text caption 3
foto1
Running text caption 4
foto1
Running text caption 5
Witamy na stronie occpolska.pl
logo210.jpg
6.jpg

Dziękujemy Bogu za:


- prawie 50.000 dzieci, które odebrały paczki GN i mogły słyszeć przesłanie Ewangelii;
- za rozpoczynające się, rozpoczęte i zakończone ewangelizacyjne Kursy NP;
- za nauczycieli i Lokalnych Kontaktów, którzy rozpoczęli swoją służbę dzieciom;
- za wszystkich logistyków GN w kraju, którzy w tym czasie mieli i maja pełne ręce roboty - niech Pan ich wspiera!

KALENDARZ GN

  • przesłanie zgłoszenia (czerwiec-sierpień )
  • konferencja szkoleniowa (wrzesień-listopad)
  • dokumenty GN (listopad)
  • ofiara na GN (listopad)
  • odbiór paczek (grudzień)
  • dystrybucja paczek (grudzień-luty)
  • raport z GN (luty)
  • „Najwspanialsza podróż” (po dystrybucji paczek)
  • Dzień Dziękczynienia (kwiecień-maj)

Jak więc przyjęliście Chrystusa Jezusa, Pana, tak w Nim chodźcie, wkorzenieni weń
i zbudowani na nim,
i utwierdzeni w wierze, jak was nauczono, składając nieustannie dziękczynienie. Kol. 2,6-7


Słowo Zachęty
STOJĄC NIEWZRUSZENIE
"W pierwszej obronie mojej nikogo przy mnie nie było, wszyscy mnie opuścili: niech im to nie będzie policzone; (Pomimo tego) ale Pan stał przy mnie i dodał mi sił, ... Wyrwie mnie Pan ze wszystkiego złego i zachowa dla królestwa swego niebieskiego; jemu niech będzie chwała na wieki wieków" (2 Tym. 4:16-18, moje podkreślenie).
Kiedy Paweł używa słowa pomimo tego w tym fragmencie, to ma na myśli po prostu "pomimo tego." Mówi nam, "Pan stał przy mnie i wzmocnił mnie pomimo tych trudnych chwil, jakie przeżywałem." Paweł wiedział, że jeżeli się przybliży do Pana, to Chrystus go uhonoruje w ten sposób, że będzie przy nim stał.
Apostoł oświadczył w gruncie rzeczy: "Gdziekolwiek się udawałem, wszędzie były kłopoty i rozterki. Ale kiedy inni mnie zawiedli - kiedy zostałem sam i widziałem tylko trudności - Pan przyszedł do mnie i wlewał we mnie Swoją siłę. Uwalniał mnie ze moich obaw. Dał mi pewność, że zachowa mnie od wszelkiego zła i nadal będzie mnie trzymał, aż dojdę do nieba."


Paweł radował się, kiedy widział jak jego duchowe dzieci rozumieją tę ideę "pomimo tego"
w swoim życiu. Rok po roku widział, jak Pan ich wzmacnia i daje im siłę, aby mogli stać niezachwianie wśród nawet najtrudniejszych przeżyć.
Umiłowani, nie możecie uzyskać tego rodzaju zapewnienia i siły nigdzie, a jedynie
w obecności samego Pana. Wiemy, że Paweł miał ustawiczną społeczność z Chrystusem poprzez modlitwę i dlatego złe wiadomości czy doświadczenia nie mogły go poruszyć. Za każdym razem, kiedy Paweł przeżywał wielkie doświadczenie, uciekał do modlitwy, uciekał do Jezusa, żeby tam wylać swoje serce.
David WilkersonDziękczynienia i prośby w miesiącu czerwcu.


„Za wszystko dziękujcie; taka jest bowiem „Proście, a będzie Wam dane…”
wola Boża w Chrystusie Jezusie względem was.” (1 Tes.5,17) (Mat. 21,22)


Mirek 
˗ Dziękujemy Panu za już prawie 1000 dzieci, które kończą Kurs NP i za dzielnych nauczycieli NP.

˗ Prosimy o Boże prowadzenie w związku z trwającymi rekrutacjami do zespołów regionalnych oraz rozpoczynający się zgłoszeniami nowy sezon Gwiazdkowej Niespodzianki (aby zgłosiło się ok. 240 PS).


Maria 
- Dziękuję za ciągle otwarte drzwi do głoszenia Ewangelii w Domu Dziecka w Wojsławicach, Bełchatowie i Dąbrowie Rusieckiej,
- za prośbę 5 dzieci o Biblie,

- za udział dzieci w spotkaniach biblijnych

˗ Proszę o to by dzieci poddawały się Duchowi Świętemu, by Jezus mógł stać się Panem ich życia


Sebastian (KWCH Chorzów)
˗ Dziękuję Panu Bogu za GN w grudniu 2016 za możliwość dotarcia z ewangelią do ok. 800 dzieci i ich rodziców.

˗ Proszę o dzieci, które sprawiają trochę kłopotów podczas spotkań NP., o zmianę ich nastawienia.


Wiesława (Kościół Chrystusowy Katowice)
˗ Dziękuję za GN za dzieci, które rozpoczęły i zakończyły NP.

- Proszę o kontynuacje w tym roku GN, o mądrość w prowadzeniu dzieci,
- o wolontariuszy.
˗ Modle się o sześcioro dzieci tj Sarę, Maćka, Agatkę, Nadie, Nicole oraz Annie, które podjęły decyzje pójścia za Panem Jezusem. Modle się tez za jedną z mam, która tez uczestniczyła w NP., ale nie podjęła jeszcze decyzji pójścia za Panem Jezusem.


Iwona (KWCH Bielsko Biała
˗ Modlę się o dzieci, żeby chciały przychodzić na spotkania NP.
˗ Modlę się o możliwość odwiedzania rodzin w ich domach tak jak dotychczas .
˗ Modlę się o nowego Koordynatora.


Krzysztof (Kościół Zielonoświątkowy Boguszów Gorce)
˗ Modlę się o jak największe dotarcie w tym roku z Ewangelia do dzieci i ich rodziców, opiekunów poprzez GN oraz NP.

˗ Dziękuję za współpracowników.


Przemysław (Kościół Zielonoświątkowy Bolesławiec)
˗ Dziękuję za osoby, które przyszły na GN oraz proszę o to, żeby w tym roku dzieciaki rozpoczęły NP. W 2016 się nie udało rozpocząć.

˗ Proszę o wiarę.


Sebastian (Knurów)
˗ Proszę o dzieci, które zostaną zaproszone na kurs NP na początku lata, o współprace z Mopsem.


Tadeusz (Jastrzębie Zdrój Adwentyści dnia siódmego)
˗ Proszę Bogu za dzieci i opiekunów, którzy byli na spotkaniach GN i NP.
˗ Proszę o modlitwę o tegoroczna GN.
˗ Proszę o wytrwałość i wolontariuszy.


Marek (Gorzów Wlkp. Kościół Zielonoświątkowy)
˗ Proszę o wspólne wyjazdy z dziećmi z GN, o podtrzymywanie kontaktu z opiekunami dzieci
˗ Proszę o owoc nawrócenia Dzieci i opiekunów.
˗ Proszę o wiarę i mądrość.

 

Olga - Jawor (Kościół Chrześcijan Wiary Ewangelicznej)
˗ Proszę o zorganizowanie GN w tym roku w szkole oraz w mieszkaniach, o otwarcie serc dzieci i opiekunów podczas odwiedzin w mieszkaniach.
˗ Proszę o zorganizowanie GN w zborze.
˗ Proszę o finanse i pracowników.


Andrzej (Adwentyści Dnia Siódmego Jaworzno)
˗ Modlę się o 15 dzieciaków, które systematycznie przychodzą na NP. Jak co roku będą odwiedzane domy i mieszkania w ramach GN .
˗ Modlę się o nowe tereny, do których dotarła GN i NP.: Pylica i Jaroszowice.
˗ Modlę się o władze miast aby była przychylna do współpracy.


Karolina(Kościół Zielonoświątkowy Jaworzno)
˗ Dziękuję Panu Bogu za trójkę dzieci z NP.

˗ Proszę o wyjazd tych dzieci.
˗ Proszę o Bożą zachętę dla rodziców aby chcieli by ich dzieci uczestniczyły w spotkaniach.


Mariusz (Kędzierzyn Koźle Kościół Zielonoświątkowy)
˗ Modlę się o przychylność władz miasta.
˗ Modlę się o kontynuację NP., która została w tym roku przerwana ze względu na brak dzieci.
˗ Modlę się o rodziców i opiekunów.
˗ Proszę o osobę, która miałaby w sercu stalą modlitwę przez cały rok o GN w zborze.


Marek (Kościół Zielonoświątkowy—Żary)
˗ Dziękuję Bogu, za Jego pomoc. Był problem podczas organizowania GN. Brak miejsca na zorganizowanie (budynku). Bóg odpowiedział i problem został rozwiązany.


Dariusz (Kościół Zielonoświątkowy Oleśnica)
˗ Proszę o to, by w tym roku jak największa cześć zboru mogła się zaangażować w GN.
˗ Proszę o zdrowie żony brata Pietrusiewicza.

˗ Dziękuję za gości Syri i Etiopi, oraz ich uslugę w innych zborach.


Wiesław  (Kościół Zielonoświątkowy Zawiercie)
˗ Modlę się o owoc po GN, o nowe miejsca, w których się odbyła GN i NP. O Częstochowę i Zawiercie, przy czym w Zawierciu nie dokończono NP.


Artur (Kościół Zielonoświątkowy – Kluczbork)
˗ Dziękuję Panu Bogu za 15 dzieci, które przychodzą do klubu po spotkaniach NP i za ich opiekunów.


Dominika (Kościół Boży Krapkowice)
˗ Dziękuję Panu Jezusowi za trafione prezenty podczas GN.
˗ Dziękuję za troje dzieci które uczestniczyły w NP.

˗ Proszę o GN w tym roku oraz o wolontariuszy.
˗ Proszę o modlitwę, aby Bóg poruszył serce kogoś w zborze o stałą modlitwę za GN.


Renata (Kościół Zielonoświątkowy Lwówek Śląski)
˗ Dziękuję Panu Jezusowi za trafione prezenty podczas GN. NP odbyła się tylko dwa razy.

˗ Proszę o NP i dzieci.


Jerzy (Wspólnota Zielonoświątkowa Zabrze)
˗ Proszę o większą otwartość na GN i NP zboru.
˗ Proszę o większą możliwość przyjęcia na GN dzieci z zewnątrz - obecnie wolno tylko 5, proszę o otwarcie serc zboru oraz Nauczyciela do NP.


Alicja (Krajowy Koordynator Modlitwy, Żyrardów):
˗ Od dłuższego czasu Bóg przekonał mnie abym modliła się o jedność i jednomyślność między nami koordynatorami. Modlę się też o relacje między nami i o odpoczywanie w Bogu.
Chrześcijańska jedność wynika z natury Boga. Doskonała jedność, jaka łączy Ojca, Syna i Ducha Świętego, objawiona została przez Chrystusa jako wzór oraz zaproszenie dla nas, ludzi. Bóg stał się człowiekiem, aby pokazać nam, jak i my możemy żyć w jedności z Nim. Jezus modlił się do Ojca, aby Jego uczniów oraz tych, którzy za ich sprawą uwierzą w Niego, połączyła jedność (J 17,11.17-24). Prosząc Ojca, aby Jego uczniowie byli jedno tak jak On z Ojcem, tym samym postawił swoją relację z Ojcem za wzór dla nas. Tak, jak Ojciec i Syn są jedno, a nie ma niczego, co by ich oddzielało, tak też uczniowie Jezusa mają być jedno w Synu. Co więcej, ma się to dziać tu na ziemi, na znak dla świata i dla wszystkich, którzy szukają prawdy (J 17,21.23).
Bóg pragnie, abyśmy odpoczywali w Nim. Według Pisma Świętego, być jedno z Chrystusem znaczy też być jedno z innymi chrześcijanami – mają przecież wspólny cel. Jedność tworzy Kościół.
Dlatego jedność, o jakiej piszę, wyraża się między nami również w codziennym spotykaniu się jako wspólnota i w dzieleniu życia. Miłość braterska nie istnieje bez poświęcenia sobie nawzajem czasu. Miejmy czas na wspólne relacje, spotkania i modlitwy. Bóg od nikogo nie wymaga rzeczy niemożliwych. Fragmenty podane powyżej świadczą jasno o tym, że jedność chrześcijan już tu na Ziemi jest wolą Boga. Również Chrystus nie modliłby się o rzeczy, które są niemożliwe do spełnienia.

˗ Dziś to jest moja prośba modlitewna o nas bracia i siostry.
„Jeden duch i jedno serce ożywiały wszystkich wierzących…” (Dz 4,32a)
„Trwali oni w nauce Apostołów i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwie.” (Dz 2,42)
„Ty natomiast trwaj w tym, czego się nauczyłeś i co ci zawierzono, bo wiesz, od kogo się nauczyłeś. Od lat bowiem niemowlęcych znasz Pisma święte, które mogą cię nauczyć mądrości wiodącej ku zbawieniu przez wiarę w Chrystusie Jezusie. Wszelkie Pismo od Boga natchnione [jest] i pożyteczne do nauczania, do przekonywania, do poprawiania, do kształcenia w sprawiedliwości – aby człowiek Boży był doskonały, przysposobiony do każdego dobrego czynu.” (2Tm 3,14-17)
„Bóg zaś, który jest źródłem wytrwałości i pociechy, niech sprawi, abyście między sobą to samo myśleli, zgodnie z wolą Chrystusa Jezusa, abyście jednomyślnie, jednym głosem wielbili Boga i Ojca naszego Pana, Jezusa Chrystusa.” (Rz 15,5-6)

Celina  (Regionalny koordynator modlitwy; region Centralno – Wschodni)
˗ Dziękujemy za czworo dzieci które zakończyły kurs NP.

˗ Proszę Pana o nadchodzący sezon GN o otwarcie drzwi tam gdzie mają być otwarte o prowadzenie Ducha Świętego.


Roma (RKM; region południowy)
Dziękuję dobremu Bogu
˗ za spotkania „Dni dziękczynienia”, na których była wspaniała atmosfera. Dziękuję za świadectwa i budujące słowa. Uświadamia mi to jak wiele osób Bóg prowadzi w tej służbie, że możemy się wspierać i na siebie liczyć, Jesteśmy Bożą drużyną.
˗ za koordynatorów, z którymi współpracuję.
˗ za Mirka i Asię Nogaczewskich, którzy dźwigają odpowiedzialność za GN w Polsce i za cały krajowy zespól koordynatorów.
˗ za każdą osobę, która włącza się w tą służbę poprzez modlitwę.
˗ za radość i siły, które Bóg odnawia we mnie jaku orła.

Proszę Boga:
˗ o nowe strategie jak utrzymywać kontakt z dziećmi, które brały udział w kursie NP,
˗ o czas odpoczynku dla każdego kto brał udział w tym sezonie GN i NP,
˗ o Boże błogosławieństwo i prowadzenie we wszystkim w naszym życiu, w każdym jego aspekcie,
˗ o nowych koordynatorów, o nowych Partnerów i wolontariuszy pełnych Bożej miłości do dzieci.