foto1
OCC POLSKA
foto1
foto1
Running text caption 3
foto1
Running text caption 4
foto1
Running text caption 5
Witamy na stronie occpolska.pl
logo210.jpg
20.jpg

Dziękujemy Bogu za:


- prawie 50.000 dzieci, które odebrały paczki GN i mogły słyszeć przesłanie Ewangelii;
- za rozpoczynające się, rozpoczęte i zakończone ewangelizacyjne Kursy NP;
- za nauczycieli i Lokalnych Kontaktów, którzy rozpoczęli swoją służbę dzieciom;
- za wszystkich logistyków GN w kraju, którzy w tym czasie mieli i maja pełne ręce roboty - niech Pan ich wspiera!

KALENDARZ GN

  • przesłanie zgłoszenia (czerwiec-sierpień )
  • konferencja szkoleniowa (wrzesień-listopad)
  • dokumenty GN (listopad)
  • ofiara na GN (listopad)
  • odbiór paczek (grudzień)
  • dystrybucja paczek (grudzień-luty)
  • raport z GN (luty)
  • „Najwspanialsza podróż” (po dystrybucji paczek)
  • Dzień Dziękczynienia (kwiecień-maj)

Słowo Zachęty

Kochani

  Przed nami kolejny sezon Gwiazdkowej Niespodzianki. Czas, w którym nasz Wszechmogący Bóg będzie działał. Czas walki o serca najmłodszych i ich rodzin. Czas, który będzie wymagał od nas troski, poświęcenia, zaangażowania. Czas wyboru pomiędzy tym, co nasze, a tym, co Boże. Czas umierania dla siebie, a życia dla Chrystusa. Czas poznawania Boga i rozkochiwania się w Nim. Czas przyprowadzania ludzi do Dawcy życia. Czas radości i niesamowitego pokoju związanego z tym, że służymy Bogu Wszechmogącemu. BOŻY CZAS, w którym możemy mieć udział, jeśli tylko tego zapragniemy. Bóg szuka otwartych serc. Niczego więcej. Jeśli masz otwarte serce dla Boga, to będzie to czas, w którym będziesz Go doświadczał/doświadczała na wiele różnych sposobów. Będziesz doświadczał/doświadczała Boga. Ty będziesz doświadczał/doświadczała Boga. Nie Twoja siostra czy brat, nie Twój pastor czy starszy, nie Twój lider, ale TY sam/sama.  Dla niektórych z nas nadchodzące dni, miesiące to czas zmagania się z własnymi słabościami, niechęciami. Dla innych wzrastanie, dojrzewanie w misji i powołaniu, które mają przygotowane od Stwórcy. Dla kolejnych, czas radości rozdawania, nauczania, przyprowadzania przed Boże oblicze tych, dla których jest to przygotowane.
Każdy z nas ma inną rolę do spełnienia w tym wspaniałym dziele ewangelizacji. Tak samo jak są inne członki w naszym ciele, tak samo dzieje się w ciele Chrystusowym. Nie nam oceniać, która praca jest lepsza. Nie my wydajemy dyspozycje. My jedynie zostaliśmy powołani przez Tego, któremu służymy.

  Nie poddawajmy się w chwili zniechęcenia, trudności. Wręcz przeciwnie prośmy braci i siostry niech wstawiają się za nami, za naszymi potrzebami. Razem sprawujemy dzieło Gwiazdkowej Niespodzianki w naszym kraju, a jest on tylko cząstką służby OCC, która jest cząstką misji ewangelizacyjnej. To od każdego z nas z osobna zależy jak w przyszłości będzie wyglądał nasz kraj, nasz świat. 

  Życzę nam w nadchodzącym sezonie Gwiazdkowej Niespodzianki abyśmy usłyszeli z ust Boga – „dziękuję ci sługo dobry, wejdź do radości Pana swego.” Do tego właśnie jesteśmy powołani. 

  Tarcia będą, nieprzyjemności będą, trudności będą, a jakże. Jesteśmy na terenie wroga (diabeł nie lubi dzieci wierzących) i on zrobi wszystko, aby nam przeszkodzić, aby nas zniechęcić. Ale my nie jesteśmy z tych, którzy się poddają i giną. My jesteśmy z tych, którzy zaufali Jezusowi Chrystusowi i których dziedzictwem jest życie wieczne u boku Wszechmogącego. I tylko od nas zależy ilu ludzi tam będzie. Ilu osobom zwiastowaliśmy. Ile osób dzięki naszej pracy, naszemu posłuszeństwu odwróci się ze swojej drogi i pójdzie za Jezusem.
I zapewniam cię, że nie ma znaczenia, czym się zajmujesz w Bożym królestwie, w Gwiazdkowej Niespodziance. Możesz robić najmniejszą z rzeczy. Taką, której nikt nie chce robić. Być może nigdy nie powiesz nikomu o zbawieniu. Może nie masz takich talentów, które widzisz u innych. To nie ma znaczenia. Bóg powołuje każdego! Bóg powołuje Ciebie.

   I tylko od ciebie zależy, czy na jego powołanie odpowiesz „Tak Panie. Tak Panie chcę Ci służyć. Chcę zrobić to, do czego mnie powołałeś. Nawet, jeśli to będzie tylko zamiatanie podłogi, czy organizowanie zabawy dla dzieci, czy modlitwa. Mów Panie sługa twój słucha. Do czego mnie powołujesz?”
Jeśli będziesz miał/miała w sercu takie nastawienie, będziesz miał/miała swoją cząstkę w raju. Taką, jaką Bóg dla ciebie przygotował. I spotykając Go tam, usłyszysz od Niego „Dobrze sługo wierny wejdź do radości Pana swego.”
Bóg nie szuka ludzi idealnych. Bóg szuka ludzi, którzy powiedzą „Tak Panie”. Bądź gotów na właściwą odpowiedź Bogu. Twojemu Bogu.

Wioletta Małkiewicz.

 


 Dziękczynienia i prośby w miesiącu wrześniu

 

„Za wszystko dziękujcie; taka jest bowiem wola Boża w Chrystusie Jezusie względem was.”(1 Tes.5,17)  

 „Proście, a będzie Wam dane…”  (Mat. 21,22)

 

Od Joanny i Mirosława Nogaczewskich (Krajowych Koordynatorów)

 Dziękujemy Bogu za:

 ˗   udaną i wielce zachęcającą Konferencję nConnect w Gdańsku z udziałem całego krajowego zespołu GN (28 osób);
 ˗   wszystkich liderów - koordynatorów, których Bóg wskazuje nam, po czym prowadzi ich życie i używa w dziele szerzenia Ewangelii w naszym narodzie;
 ˗   za miniony sezon GN, w którym:

                    186 Partnerów Służby przeprowadziło 173 Kursy "Najwspanialszej podróży" (NP);
                    zaproszonych do udziału w Kursach zostało 18.336 dzieci, a skorzystało z 2.686;
                    podczas spotkań NP 1,024 dzieci powierzyło swoje serce Jezusowi;
                    1.015 dzieci podczas Kursów NP modliło się o swoje rodziny i przyjaciół;
                    1.475 dzieci ukończyło Kursy NP, otrzymując Biblie lub NT;

 ˗  za 310 przeszkolonych nauczycieli NP, którzy byli gotowi prowadzić dzieci do żywego Pana Jezusa;
 ˗  za 17 Lokalnych Kontaktów, którzy wiernie i odpowiedzialnie wykonywali swoją trudną służbę!
 ˗  za wszystkie 4 Regionalne Zespoły Koordynacyjne, których służba uzdolniła wielu do przekazywania Ewangelii Jezusa Chrystusa dzieciom i ich rodzinom;
 ˗  za ok. 40 rodzin, które przyłączyły się do lokalnych zborów w wyniku służby GN w tym sezonie!

 Prosimy naszego Pana o:

 ˗   rozpoczęty proces naboru Partnerów Służby do nowego sezonu, aby Bóg dotykał się serc ludzi wierzących i wzbudzał w nich potrzebę głoszenia Ewangelii rodzinom i dzieciom;
 ˗   służbę regionalnych zespołów, aby Bóg pobłogosławił nas wieloma nowymi współpracownikami w służbie GN;
 ˗   planowane i przygotowywane Regionalne Konferencje Szkoleniowe;
 ˗   wszystkie przygotowania związane z nowym sezonem GN

 

 Od Katarzyny Celupy (koordynator Gwiazdkowej Niespodzianki Hajnówka)

 Proszę o modlitwę:

 ˗   o zbawienie dzieci i rodziców aby Słowo Boże pracowało w sercach,
 ˗   o otwarcie drogi do głoszenia Ewangelii w szkołach,
 ˗   o właściwy wybór do dzieci do których mają trafić paczki.

 

Od Andrzeja Zielińskiego (koordynator Gwiazdkowej Niespodzianki Gorlice)

 Proszę o modlitwę:

 ˗   o nowy sezon Gwiazdkowej Niespodzianki, o rodziców żeby przyprowadzały dzieci i o błogosławieństwo dla  usługujących przy Gwiazdkowej Niespodziance,
 ˗   o rozmowę z księdzem w o środku szkolno-wychowawczym i żeby można było tam przeprowadzić Najwspanialszą Podróż.
 ˗   Modlę się za ten sezon Gwiazdkowej Niespodzianki, aby nasz Pan przez tą wspaniałą służbę budził ludzkie serca.
 ˗   Żeby ludzie zapragnęli Jezusa, Który daje pokój, radość i Zbawienie. Amen.

  

Od Wioletty Małkiewicz (Regionalny Koordynator Modlitwy)

 Dziękuję Ci Panie Boże, za to że:

 ˗   Jesteś. Ciągle i zawsze. Twoje oczy pełne miłości i troski wpatrzone są w Twoje stworzenie, czyli w nas. Czym sobie zasłużyliśmy na taką troskę, opiekę, miłość? Niczym. Dajesz to z głębokości Twojego kochającego serca. I za to Ci dziękuję.
 ˗   Dziękuję Ci Boże, za to, że Ty nie wymagasz od nas, abyśmy składali swoje dzieci w ofierze dla Ciebie. Ty Panie robisz to za nas. Ty oddałeś swojego umiłowanego syna za nas. Twojego ukochanego. Za nas, którzy jesteśmy tylko prochem i popiołem. Jak bardzo nas kochasz. Nie ogarnę tego swoim rozumem. Jakże wielkiego i cudownego Boga mamy.

 Panie mój proszę cię, ucz nas:

 ˗   kochać Cię i uwielbiać tak jak na to zasługujesz,
 ˗   nabierać sił i odpoczywać w Tobie,
 ˗   walczyć w Twoim imieniu.

 Niczego innego nie potrzebujemy, bo Ty dbasz o wszystko. Jesteś wielkim, cudownym wspaniałym Bogiem. Bogiem, który nie waha się oddać życia za swoje stworzenie. Nie ma innego, lepszego Boga. Daj nam łaskę abyśmy wytrwali w Tobie do końca naszego życia. Nie pozwól, aby przyjemności tego świata omamiły nasze serca. Nie pozwól na to.

 

 Od Alicji Sobierajskiej (koordynator Żyrardów)

 ˗   dziękuję Bogu za zbliżające się konferencje w naszym kraju.
 ˗   dziękuję, Bogu za to, że jest święty i sprawiedliwy i że wszystko przygotował do nowego sezonu Gwiazdkowej Niespodzianki i że patrzy na nas oczami prawdziwego Ojca.
 ˗   proszę Boga o rozwiązanie sprawy pewnej nieruchomości, miejsca, które może pracować i być narzędziem w Bożym królestwie.
 ˗   proszę o modlitwę o osobę na koordynatora zasobów w regionie centralno-wschodnim.

 

Od Grażyny Koniecznej (koordynator Kraków)

Dziękuję Bogu za:
˗ miasto Kraków zaprosiło nas do współpracy jako instytucja. Możemy rozdać nawet 1500 paczek. I chwała Bogu. Jednak nie mamy ludzi do pracy przy misji Gwiazdkowej Niespodziance.

Prosimy Boga:
˗ o mądrość w podejmowaniu decyzji oraz o współpracowników Gwiazdkowej Niespodzianki.

 

Od Jacka Dudy (koordynator Lublin)

˗ Dziękujemy za rodzinę która uczestniczyła w Gwiazdkowej Niespodziance. Odwiedzamy tę rodzinę i modlimy się z nimi.
˗ Prosimy o nowy sezon Gwiazdkowej Niespodzianki, o dzieci i ich rodziny.

 

Od Agnieszki i Dariusza Pacan

Dziękujemy za możliwość łączenia się z Wami naszymi prośbami oraz dziękczynieniem -:)
Nasze prośby:
˗ otwarte drzwi do szkół oraz przychylność nauczycieli i dyrekcji
˗ pragnienie w sercach PS oraz zgłoszonych nauczycieli do głoszenia Ewangelii dzieciom i młodzieży
˗ Darka Pietruszkiewicza (RK) i jego chorą małżonkę, by odczuli obecność Boga w doświadczeniu przez jakie przechodzą, o jej zdrowie
˗ kurs, który rozpoczynam, by Bóg rozjaśnił mi umysł oraz prowadził bym mogła go ukończyć przed końcem tego roku (Agnieszka)
˗ pracę Darka i ludzi z którymi ma kontakt
˗ nasze dzieci, by Bóg rozjaśniał im umysły w szkołach, by były świadectwem dla swoich rówieśników

Dziękujemy:

˗ za wszystkich wolontariuszy, którzy podjęli się dzieła GN
˗ za dzieci, które poznały Jezusa i pokochały Go z całego serca
˗ za rodzinę jaką nas Bóg obdarzył
˗ za to, że pomimo trudnych życiowych sytuacji Bóg jest wierny oraz dziękujemy za Was drogie siostry/bracia, którzy zbieracie/czytacie nasze prośby i dziękczynienia a także wstawiacie się w modlitwach za nami.

Pozdrawiamy Pokojem Bożym
Agnieszka i Dariusz Pacan


Od Joanny Idzikowskiej (KZ Węgorzewo)
Dziękuję Bogu za:
˗ Jego mądrość, której nam udziela
˗ ciągłe zapewnianie i doświadczanie Jego cudownej miłości
˗ za Jego cudowny plan dla Bożego ludu
˗ za skarby, które przed nami odkrywa
˗ za Jego cudowną łaskę każdego dnia
˗ za Ducha Św. i Jego Syna
˗ za Jego piękno.

Proszę o:

˗ więcej serc zaangażowanych w GN
˗ nowych koordynatorów i nauczycieli GN
˗ prawdziwą jedność w Ciele Jezusa Chrystusa
˗ by wyschły źródła wszelkich złych słów, aby kościoły mogły wzrastać i się rozwijać
˗ więcej Bożej obecności, każdego dnia.
Pozdrawiam Was Umiłowani w Naszym Ukochanym Panu Jezusie Chrystusie.


Od Cecylii Grzyb ( koordynator modlitwy Radom, region centralno-wschodni)
˗ Radom prosi o otwarcie serc dzieci i rodziców na Boże Słowo i chęć przyprowadzania dzieci na kurs NP i o robotników przy projekcie GN .


Od Romy Świerad (Regionalny Koordynator Modlitwy Nowy Sącz)
Boże dziękuję Ci
˗ za zwycięstwo jakie mamy w Tobie we wszystkim,
˗ za to, że możemy z Tobą współpracować,
˗ za Twoje pełne miłości i współczucia serce, które uczy nas kochać wszystkie dzieci,
˗ za kolejny sezon, za kolejne działania GN, dzięki którym możemy okazać dzieciom i ich rodzicom Bożą miłość,
˗ za każdą osobę (Wolontariusza, Partnera Służby), która „daje swoje dłonie Jezusowi i mówi: tak Panie”,
˗ za wielkie rzeczy, którą są przed nami, za uzdrowienia i cuda, które czynisz w naszym życiu i w życiu naszych rodzin,
˗ za obecność Twego Ducha w nas w każdym czasie.

Proszę o:

˗ mądrość i taktykę jak szukać miejsc i dzieci, które chcemy zaprosić na spotkanie Gwiazdkowej Niespodzianki,
˗ o poruszone i zapalone do służby nowe osoby,
˗ o otwarcie i przygotowanie serc rodziców i dzieci, które będą uczestniczyły w spotkaniach GN